منتشر شده 31 خرداد 1400 0 دیدگاه

استارتاپ استودیو نارون، کارخانه تولید استارتاپ کارگزاری آگاه

استارتاپ استودیو نارون یکی از بازوهای کارگزاری‌ آگاه در اقتصاد دیجیتال است که...

مطالعه بیشتر
منتشر شده 2 خرداد 1400 0 دیدگاه

استارتاپ استودیو چیست؟

استارتاپ استودیو چیست؟ پاسخ کوتاه این است که استارتاپ استودیو شرکتی است که...

مطالعه بیشتر
منتشر شده 25 بهمن 1399 0 دیدگاه

نارون چگونه کار می‌کند؟

نارون استارتاپ استودیوی فعال در حوزه سرمایه است که ابتدای تابستان ۱۳۹۹ با مشارکت...

مطالعه بیشتر