منتشر شده 23 خرداد 1400 0 دیدگاه

دوره توسعه مهارت‌های رهبری

دوره لیدرشیپ بوتکمپ برای توسعه مهارت‌های رهبری مدیران نارون طراحی شده تا تیم‌های...

مطالعه بیشتر