slideOne

زیرساخت داده بورس و معاملات الگوریتمی

افرا محصولی زیرساختی در نارون است. ارائه همه آن چیزی که استارتاپ‌ها نیاز دارند، از داده و خبر گرفته تا الگوریتم‌ها در افرا انجام می‌شود. افرا برای ارائه این خدمات، زیرمحصولات متنوعی در حوزه جمع‌آوری انواع داده، پردازش داده، هوش مصنوعی، تحلیل اخبار، شبیه‌ساز هسته معاملات و الگوریتم‌های شرطی و اجرای معاملات توسعه داده است

افرا

افرا، سرویس مشترک نارون برای توسعه سریع استارتاپ‌های بازار سرمایه

الگوریتم‌های اجرای معاملات بازار سرمایه
شبیه ساز بازار سرمایه و رفتار سرمایه گذاران
اخبار اقتصادی بازار سرمایه و بازارهای جایگزین
داده‌های پردازش شده بازار سرمایه ایران

سفرنامه افرا

مرداد ٩٩

شروع طراحی و توسعه محصول
با شروع نارون نیاز به گروهی که از نظر زیرساختی داده‌های سایر استارتاپ‌ها را پوشش دهد پیش‌بینی شد. برای یکسانسازی و انجام یکپارچه برنامه‌نویسی بک‌اند افرا شروع به کار کرد.

اسفند ٩٩

به روزآوری تکنولوژی‌های مختلف برای افزایش چابکی و تسهیل نظارت

فروردین١۴٠٠

ارائه سرویس به محصولات نارون

چشم انداز

افرا موتور محرکه نارون است. این کسب و کار فعالیت خود را با جمع آوری داده و خبر شروع کرد و به تدریج به حوزه پردازش داده و اخبار با استفاده از هوش مصنوعی وارد شده است. افرا در آینده نزدیک کارهای پیچیده‌ای در حوزه شبیه سازی بازار سرمایه، الگوریتم‌های اجرای معاملات و الگوریتم‌های چیدن سبد مبتنی بر هوش مصنوعی انجام خواهد داد.

فناوری‌ها

فعالیت‌های پیچیده افرا سبب شده که این کسب و کار از فناوری‌های متنوع بک اند و هوش مصنوعی استفاده کند. زبان‌های برنامه نویسی python، پایگاه‌های داده ElasticSearch و Postgres، ارتباطات Rest و gRPC، الگوریتم‌های متنوع NLP و Machine Learning و همچنین چارچوب‌ها و ابزارهای به‌کاراندازی مانند Docker، Kubernetes، Prometheus، Sentry، GitLab CI/CD و غیره در افرا به فراخور نیاز استفاده می‌شوند.

اگر به مشارکت در خلق یک کسب و کار علاقه دارید؟

اگر به مشارکت در تبدیل یک ایده به واقعیت علاقه دارید؟

و اگر یادگیری و رشد برای شما یک چالش هیجان انگیز محسوب می‌شود

اگر خلق ارزش در کار برایتان اهمیت دارد؟

اینجا در نارون یک تیم منتظر شماست

به نارون بپیوندید

فرصت‌های همکاری